Shkurt.ch

Banka Qendrore e Zvicrës, në humbje 15 miliardë franga në vitin 2018

Rezultatet e deklaruara janë paraprake dhe banka pritet të ofrojë informacione shtesë më 4 mars

Banka Qendrore e Zvicrës SNB njoftoi për humbje prej 15 miliardë frangash (15.3 miliardë dollarë) për vitin 2018, pas rënies në tregjet e aksioneve dhe rritjes së frangut, shkruan albinfo.ch.

Aksionet, duke përfshirë ato në kompani të tilla, si “Apple Inc.” dhe “Facebook Inc.”, përbëjnë 20% të aktiveve të mëdha në valuta të bankës.

Indekset kryesore amerikane dhe evropiane shënuan rënie në vitin 2018, ndërsa në të njëjtën kohë frangu më i shtrenjtë se monedhat e vendeve të G-10 çoi në 16 miliardë franga (16.32 miliardë dollarë) humbje vetëm pas këtij portofoli.

Rezultatet e deklaruara janë paraprake dhe banka pritet të ofrojë informacione shtesë më 4 mars.

Meqenëse ka vëllime të mëdha valutore, vlera e të cilave e tejkalon GDP-në zvicerane, banka qendrore e vendit është në rrezik të luhatjeve të mëdha kur ka tensione në tregjet valutore. Megjithatë, nëse parashikohet fitim ose humbje, ajo nuk ndikon në politikën monetare.

Humbjet e bankës në të kaluarën ende kritikohen nga politikanët, dhe në vitin 2013 institucioni financiar nuk pagoi dividentë për kantonet në vend, njofton Bloomberg.

E pazakontë për bankat qendrore, aksionet e Bankës Qendrore të Zvicrës tregtohen në bursën vendore. Pjesa më e madhe e aksioneve janë në pronësi të institucioneve publike, duke përfshirë kantone dhe banka të veçanta në to.

Ka gjithashtu rreth 2,000 aksionerë privatë që marrin një dividentë, por pothuajse nuk kanë të drejtë vote. Kjo dividentë do të jetë maksimumi ligjor 15 franga (15.3 dollarë) për aksion, të raportuara nga “SNB”, ndërsa pagesa totale e Qeverisë federale dhe kantoneve do të jetë në shumën prej 2 miliardë frangash (2.04 miliardë dollarë).

Banka parashikoi gjithashtu një rënie prej 300 milionë frangash (306 milionë dollarë) në vlerësimin e rezervave të arit që zotëron, si dhe fitimin prej 2 miliardë frangash nga zotërimi i monedhës së vendit.

Frangu u rrit me rreth 4% kundrejt euros vitin e kaluar dhe ishte më i lirë se 0.8%. Këto dy valuta përbëjnë pjesën më të madhe të rezervave valutore të bankës.