Lajme

Brexit: BE lëshon udhëzime pasi britanikët “mbahen gabimisht” në kufijtë e Shengenit

Komisioni Evropian është detyruar të nxjerrë udhëzime për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për trajtimin e qytetarëve të Mbretërisë së Bashkuar me të drejta qëndrimi pas Brexit që kalojnë tranzit në kufijtë e Shengenit, pasi u zbulua se disa u arrestuan gabimisht vitin e kaluar, shkruan TheLocal, përcjell albinfo.ch.

Dokumenti u shpërnda më 14 korrik delegacioneve kombëtare të vendeve të BE-së, si dhe Islandës, Norvegjisë dhe Zvicrës/Lihtenshtajnit, por ai u bë publik vetëm më 5 shtator, pasi Komisioni vuri në dukje në vitin 2022 se ka pasur disa raste të qytetarëve të Mbretërisë së Bashkuar me të drejta pas Brexit-it si rezidentë të ligjshëm të vendeve anëtare të BE-së “që kanë hasur në probleme kur kalojnë tranzit nga shtetet Shengen në rrugën e tyre për në shtetin anëtar ku ata banojnë”.

Komisioni mori raporte për përfituesit e Mbretërisë së Bashkuar të marrëveshjes së tërheqjes që hynë në një vend tjetër Shengen dhe “mbaheshin nga policia sepse nuk kishin një dokument të vlefshëm qëndrimi”.
Në rastin e parë, individi kishte një dokument të vlefshëm, por shteti që e kishte lëshuar atë nuk i kishte kërkuar Komisionit t’i përfshinte dokumentet në Manualin Praktik të Shengenit për Rojet Kufitare, i cili përdoret si referencë se cilat forma të dokumentacionit janë të vlefshme për cilat qëllime, ndërsa rasti i dytë kishte të bënte me dokumente qëndrimi që nuk ishin më të vlefshme.

Rastet iu raportuan Komisionit, i cili ka për detyrë të monitorojë zbatimin e saktë të marrëveshjeve pas Brexit për qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar. Çështja u soll më pas në vëmendjen e Komitetit të Specializuar MB-BE për të Drejtat e Qytetarëve.

Shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar që jetojnë në BE nuk i ruajtën të drejtat e lëvizjes së lirë pas Brexit, pasi sipas Marrëveshjes së Tërheqjes, të drejtat që ata gëzonin më parë mbaheshin vetëm në vendin e tyre të banimit.

Në korrik, Komisioni qarkulloi notën për t’u “kujtuar shteteve anëtare rregullat e zbatueshme në lidhje me shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar që janë përfitues të marrëveshjes së tërheqjes” dhe “për të parandaluar që ata të ndalohen gabimisht gjatë tranzitit nëpër zonën Shengen”.

Udhëzimet zbatohen për shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar dhe anëtarët e familjeve të tyre.
Komisioni specifikon: “Me pak fjalë, përfituesit e marrëveshjes së tërheqjes mund të përdorin dokumentet e tyre të qëndrimit të lëshuara në bazë të Marrëveshjes së Tërheqjes, si dhe mjete të tjera provash në kufi për të vërtetuar statusin e tyre të qëndrimit dhe të drejtat e lidhura, të tilla si të mos jenë subjekt i kohëzgjatja maksimale e qëndrimit deri në 90 ditë në një periudhë 180 ditore në shtetin pritës”.

Shënimi më tej u kujton vendeve se qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar që banojnë ligjërisht në zonën Shengen nuk do të përfshihen në Sistemin e Daljes së Hyrës (EES) dhe Sistemin Evropian të Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS), të cilat pritet të futen ndoshta vitin e ardhshëm.