Fun

Çdo i treti gjerman, i mbingarkuar në punë

Çdo i treti gjerman ndihet në punë i mbingarkuar, sipas studimit “Bertelsmann”. Studimi thotë se një e katërta e të punësuarve janë përballur me normën e tepërt të punës, duke rrezikuar shëndetin e tyre.

Në afat të gjatë nuk mund të durojnë punëtorët, raportojnë mediat gjermane. Sipas të punësuarve dhe sipas studimit, 18 për qind e tyre vijnë në kufirin e aftësive të tyre dhe 23 për qind nuk bëjnë pauzë gjatë orarit të punës.

Çdo i teti gjerman shkon i sëmurë në punë, duke rrezikuar shëndetin e punonjësve të tjerë, thotë studimi në fjalë.