Kosova

Kosova shpallet ‘Shtet i Xhudos’

Përmes një programi që ka për qëllim zhvillimin dhe masivizimin e sportit të xhudos i cili është miratuar nga Qeveria e Kosovës, vendi identifikohet si ‘Shtet i Xhudos’

Zbatimi i këtij programi në periudhën 5-vjeçare kap vlerën prej 12 milionë euro.

Këto mjete do të shfrytëzohen për ndërtim të shpejtë të infrastrukturës fizike për zhvillimin e këtij sporti, zhvillimin e programeve për trajnimin e trajnerëve, integrimin e sportit të xhudos në arsimin parauniversitar, sigurimin e masave lehtësuese për sportistët elitarë në sportet luftarake, si dhe për zhvillimin e ngjarjeve ndërkombëtare në sportin e xhudos.