Lajme

Lugano, kush vjen e kush ikën

Bilanci migrator i qytetit është pozitiv dhe 20-vjeçarët dhe pensionistët janë ndër të ardhurit e rinj

20-vjeçarë, familje me fëmijë adoleshentë, pensionistë dhe të huaj shpërngulen në Lugano. Anasjelltas, largohen (kryesisht) personat e grupmoshës 30-59 vjeç, të afërmit dhe individët me të ardhura të ulëta të mesme që preferojnë bashkitë e tjera të Ticinos. Kjo është ajo që del nga shifrat e publikuara në edicionin e shtatë të “Lugano në shifra”, ku mblidhen të dhënat statistikore të qytetit të përditësuara deri më 31 dhjetor 2021, duke marrë parasysh veçanërisht tregues si popullsia, shkolla, banesat, aktivitetet ekonomike, puna, shoqëria, siguria publike dhe mbeturinat komunale, shkruan albinfo.ch.

Qytetarët në lëvizje

Në vitin 2021 pati një “dinamizëm të vazhdueshëm” në lëvizjet e popullsisë (barabartë me 20,8%), e cila në fund të vitit arriti në 66’586 njësi (+ 0,1%). Një dinamizëm kryesisht për shkak të lëvizjeve brenda qytetit. Bilanci i migracionit është rritur ndjeshëm, duke u rikthyer pozitivisht (+195), falë rritjes së të ardhurve (+ 7,9%) krahasuar me vitin 2020 dhe vetëm 0,9% për nisjet. Bilanci natyror (lindje-vdekje) u përmirësua ndjeshëm nga -446 në -151 njësi. Statistikat tregojnë një përmbysje të theksuar të trendit si për sa i përket një rënie të mprehtë të vdekjeve (-28.7%) dhe një rritje të ndjeshme të lindjeve (+ 9.6%).

Aktivitetet ekonomike janë në rënie

Ndër të rejat e këtij viti janë shifrat që lidhen me lëvizshmërinë dhe mjedisin, si dhe një klasifikim i ri i aktiviteteve ekonomike. Kjo e fundit është ulur me 2.4% krahasuar me vitin 2020. Kjo rënie vjen kryesisht si pasojë e rënies së operatorëve aktivë në sektorin dytësor dhe terciar, ndërsa numri i aktiviteteve në sektorin primar mbetet i pandryshuar. Në fakt, të gjithë sektorët e ekonomisë shënuan rënie të numrit të operatorëve, me përjashtim të sektorëve të bujqësisë, pylltarisë, blegtorisë dhe peshkimit dhe atë të veprimtarive nxjerrëse, operatorëve në sektorin e energjisë, menaxhimit të furnizimit me ujë dhe grumbullimit të mbeturinave.

Lëvizshmëria

Ka 53,050 automjete në qytet dhe automjetet hibride dhe elektrike vazhdojnë të rriten (54.2% përkatësisht 73.6%). Nga ana tjetër, shkalla e motorizimit zvogëlohet, duke kaluar nga 621 në 617. Rritet edhe numri i qytetarëve që udhëtojnë me transport publik, përcjell tutje albinfo.ch.

Nxënësit në rënie

Sa i përket shkollave, numri i nxënësve në kopshte ka shënuar rënie, duke kaluar nga 1340 në 1275, ndërsa një ulje më pak e ndjeshme është shënuar për numrin e nxënësve në shkollat ​​fillore të qytetit: 2289 kundrejt 2305.

Mjedisi

Sa i përket motit, reshjet vjetore janë ulur me 6,4% dhe temperaturat mesatare me 3,7%. Nivelet mesatare të PM10 dhe dioksidit të azotit janë lehtësisht në rritje, ndërsa numri i tejkalimeve vjetore të kufirit të ozonit është ulur (100 μg/m3). Sasia totale e mbetjeve u rrit lehtë, ndërsa prodhimi për frymë i mbetjeve u ul dhe shkalla e riciklimit shkoi nga 43.2% (2020) në 42.5% (2021). Rritja e konsumit të energjisë elektrike për frymë (4’622 kWh/banor kundrejt 4’272 kWh/banor, + 8,2%).

Të ardhura të qëndrueshme tatimore

Numri i personave fizikë tatimpagues është në rritje, ndërsa ai i personave juridikë tatimpagues është në rënie të lehtë. Të ardhurat tatimore mbeten të qëndrueshme në variacionin nga viti 2017 në 2018, veçanërisht falë të ardhurave tatimore nga individët.

Mbi 1700 raste ndihme

Të ardhurat për frymë të taksapaguesve janë rritur. Numri i rasteve të asistencës është 1772 dhe kryesisht kanë të bëjnë me të rriturit, zviceranët dhe individët me nivel të ulët arsimor. Aplikimet për përfitime sociale në bazë të Rregullores së Komunës janë në rënie.

Raporti bllokim-krim

Krimet janë në rritje krahasuar me vitin 2020, por duhet pasur parasysh se izolimi kishte kontribuar ndjeshëm në uljen e aktivitetit kriminal. Në fakt krimet e Kodit Penal më 31 dhjetor 2021 ishin 2755, në 2020 2507, por në vitin 2019 ishin 3181. Edhe në rastin e krimeve në kundërshtim me Ligjin për Narkotikët dhe Ligjin për të Huajt, shifrat janë më të larta se në vitin 2020 por më të ulëta se në vitin 2019. Grabitjet ranë me 2.2% krahasuar me një vit më parë.

Të dhënat e mbledhura

“Lugano në shifrat 2022” është përgatitur nga Shërbimi i Statistikave Urbane dhe ofron “një pasqyrë të përditësuar dhe të zgjeruar të transformimeve të qytetit, i cili është një mjet i rëndësishëm për qytetarët, ekonominë, botën akademike dhe trajnimin, median dhe vendimin politik. krijuesit”. Për edicionin 2022 janë futur disa risi: zgjerimi i seksioneve kushtuar kulturës dhe sportit dhe konceptimi i dy fushave të reja tematike që lidhen me lëvizshmërinë dhe mjedisin. Më tej, u konceptua një klasifikim i ri i aktiviteteve ekonomike, “më i detajuar dhe në përputhje me zhvillimin e sotëm të ekonomisë urbane të Luganos”.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI