Zhvillim

Luksemburg : Më së shumti kërkesa azili nga Kosova

Që nga fillimi i këtij viti, 650 persona kanë  aplikuar për azil në Luksemburg, ose 114 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kosovarët përfaqësojnë pothuajse një të katërtën, të  ndjekur nga shqiptarët e Shqipërisë, malazezët dhe sirianët. Statusi i refugjatit duket të jetë pranuar më shumë se në vitet e mëparshme.

Me tashmë 650 kërkesa  ndërmjet 1 janarit dhe 31 korrikut, numri i azilkërkuesve në Luksemburg në vitin 2015 duhet të lehtë të kalojë atë të viteve 2013 dhe 2014 (respektivisht 1070 dhe 1091), por ai do të mbetet edhe më tutje poshtë majave të arritura në 2011 dhe 2012 (mbi 2000 kërkesa).

Kosova mban vendin e parë të vendeve të origjinës në vitin 2015, me 154 aplikantët deri më 31 korrik, kundër 67 kanë qenë nga Shqipëria, nga Mali i Zi 58, dhe 57 nga  Siria, 41 nga Bosnjë e Hercegovina dhe 35 nga Serbia.

Më së shumti azilantët  vijnë nga vendet e Ballkanit, një konstante që po vazhdon për vite me radhë. Marsin e kaluar, Ministri Jean Asselborn pati thënë se ishte “duke biseduar me Kosovën dhe Malin e Zi për të rritur ndërgjegjësimin atje dhe për t’u treguar atyre se nuk ka kuptim që të vijnë të kërkojnë azil në Luksemburg, meqë ata  vijnë nga një shtet i konsideruar i  sigurt “dhe për këtë arsye ata nuk kanë të drejtë për azil.

Është e rëndësishme të kuptohet  se aplikimi nuk do të thotë pranim. Larg nga ajo. Kështu që nga 801 aplikacione të përpunuara që nga fillimi i vitit (dhe të depozituara kryesisht në vitin 2014), vetëm 103 personave u është dhënë statusi i refugjatit (pra vetëm  13% janë pranuar).