Tematike

Ndahen 150 milionë franga për qendrat federale të Azilit

Organizata ORS Service Ag dhe ajo  Asyl-Organization Zürich (AOZ) kanë marrë për vitet 2020 deri 2022 maksimalisht nga 25 milionë franga në vit

Autoriteti federal që merret me çështje të azilit, gjegjësisht Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM) ka ndarë mandatet për qendrat federale që strehojnë azilkërkuesit. Për këtë qëllim janë ndarë 150 milionë franga.

Organizata ORS Service Ag dhe ajo  Asyl-Organization Zürich (AOZ) kanë marrë për vitet 2020 deri 2022 maksimalisht nga 25 milionë franga në vit, gjegjësisht nga 75 milionë franga për tri vite secila, bën të ditur SEM.

Shuma e përmendur është ndarë vetëm për të mbështetur punën e qendrave e azilit që funksionojnë në nivel federal.

Shuma maksimale e paraparë, e përmendur më lart, mund të jepet vetëm në rast të shfrytëzimit të plotë të kapaciteteve të qendrave në fjalë. Duke qenë se aktualisht kapacitetet në fjalë janë dukshëm të reduktuara, edhe kostoja e mbajtjes së këtyre qendrave është më e ulët.