Bota

Në cilat vende të BE-së punohet më gjatë

Sa vite pune ka një banor nga vendet e Bashkimit Evropian

Qenka më e vështirë të jetosh në veri. 15-vjeçarët suedezë përballen me kohën më të gjatë në fuqinë punëtore në Bashkimin Evropian, mesatarisht 41.9 vjet, sipas Eurostat, i ndjekur nga afër nga holandezët.

Italianët merren me një jetë pune që është rreth 10 vjet më e shkurtër dhe të dy ekstremitetet tejkalohen nga vendet e afërta që nuk i përkasin bllokut: Adoleshentët e Islandës mund të presin me padurim të punojnë më shumë se 46 vjet, ndërsa në Turqi shifra është rreth 29 vjet.

Në vitin 2018, kohëzgjatja e pritshme e jetës së njerëzve në BE (d.m.th. numri i viteve që 15-vjeçarët pritet të punojnë në jetën e tyre) ishte 36.2 vjet. Kjo është 0.3 vjet më e gjatë se në 2017 dhe 3.3 vjet më e gjatë se në 2000, shkruan monitor.

Burrat pritet të punojnë më gjatë se gratë: mesatarisht, jeta e pritshme e punës për burrat është 38.6 vjet dhe për gratë 33.7, përcjell albinfo.ch.

Kohëzgjatja e pritshme e jetës së punës ndryshonte midis Shteteve Anëtare, duke filluar nga 31.8 vjet në Itali, 32.4 në Kroaci dhe 32.9 në Greqi deri në 39.9 vjet në Danimarkë, 40.5 në Holandë dhe 41.9 në Suedi.