Gjuha

Austri: U përurua libri „Gjuha shqipe 5“, i autorit Izri Rexha

Të pranishmit në përurim librin, në Linc, e vlerësuan si një mundësi më shumë për të mësuar gjuhën shqipe në kuadër të shkollës si dhe një tekst mjaft të përshtatshëm për mësimin në diasporë

Në një manifestim kulturor në Linz të Austrisë u përurua libri „Gjuha shqipe 5“, i autorit dhe mësuesit shqiptar në Austri, Izri Rexha. Libri do të përdoret për nxënësit nga klasa e pestë deri në të shtatën.

Të pranishmit në përurim librin e vlerësuan si një mundësi më shumë për të mësuar gjuhën shqipe në kuadër të shkollës si dhe një tekst mjaft të përshtatshëm për mësimin në diasporë.

Vlerësimin kritik për librin e mbajti publicisti dhe mësuesi i gjuhës shqipe në Austri, z.Ismet Sinani, i cili pasi foli për biografinë e autorit, e vlerësoi këtë libër mjfat praktik si me shtjellimin e tematikave, ashtu edhe në përpunimin e çdo njësie mësimore.

Autori Izri Rexha foli për botimin e librit, kualitetin e shtypit, vështirësitë gjatë botimit si dhe mundësitë e aplikimit të këtij teksti shkollor në praktikë.

Po ashtu edhe mësuesja Qefsere Beslimi Demaj e vlerësoi tekstin si një ndihmesë në mësimin e kësaj lënde mësimore që është shumë e rëndësishme, siç tha ajo, „për ruajtjen e etnitetit tonë“.

Në anën tjetër, publicisti z. Ramiz Selimi referoi një fjalim për mundësitë që ky tekst të hyjë në kuadër të teksteve në Austri.

I pranishëm në këtë përurim ishte edhe Miftar Zagragja, një aktivist i palodhshëm i çështjes kombëtare.

Pas përurimit, në një debat të hapur ishin të gjithë të mendimit se kultura e një shteti varet nga lexueshmëria dhe dituria e qytetarëve të vet, dhe se çdo vepër është një përparim për kombin.