Shkenca kompjuterike

Ilir Jusufi

Prof. shkenca kompjuterike

Ilir Jusufi tashmë ka titullin doktor shkence (Ph.D.) i shkencave kompjuterike që nga 7 qershori, 2013.

Ai prezantoi temën e tij të titulluar “Rrjetet Multidimensionale – Teknikat e Visualizimit dhe Ndërveprimit” (Angl. “Multivariate Networks – Visualization and Interaction Techniques”) para një komisioni të profesorëve internacional.

Oponent ishte Prof. Dr. Jessie Kenedy nga Edinburgh Napier University në Skotlandë. Në përbërje të komisionit ishin dy profesor nga Suedia, Prof. Dr. Marcelo Milrad nga Linaeus University dhe Prof. Dr. Mikael Jern nga Linköping University si dhe Prof. Dr. Hans Hagen nga Techniche Universität Kaiserslautern në Gjermani. Mbrojtja u moderua nga Prof. Dr. Arianit Kurti nga Linnaeus University.

Ai kreu studimet në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Studimet master dhe të doktoraturës i vazhdoi në Växjö të Suedisë, përkatësisht në Linaeus University ku edhe kishte punuar si asistent në disa lëndë në fakultetin e shkencave kompjuterike si dhe kishte marrë pjesë në mentorimin e disa temave të studentëve.

Gjatë studimeve në Suedi, Dr. Jusufi kishte publikuar dhjetëra artikuj në gazeta dhe konferenca të ndryshme shkencore internacionale si dhe kishte marrë pjesë në seminare dhe vizita shkencore në vende te ndryshme: SHBA, Gjermani, Angli, Austri, Spanjë dhe Suedi.

Dr. Jusufi, përpos tjerash gjithashtu ka fituar edhe shpërblimin e punimit më të mirë në konferencën për Analizë Vizuale të të dhënave (VDA’12) ne Burlingame te SHBA-ve.

Aktivitetet e mëtutjeshme shkencore, të dr. Jusufit  do të vazhdojnë në UC Davis në Kaliforni të SHBA-ve ku do të punojë si hulumtues post-doktoral për visualizimin e punës së super kompjuterëve.

Dr. Jusufi është me origjinë nga fshati Raincë, një fshat i komunës së Preshevës. Ai momentalisht jeton dhe punon me familje në Suedi, nga ku do të vazhdojë karrierën shkencore dhe akademike në SHBA.

20.06.2013

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriIlir Jusufi
  • Prejardhja: Preshevë-Serbi
  • Vendi ku vepron:Suedi
  • Profesioni:Prof. shkenca kompjuterike
  • Kontakti ww.ilirjusufi.com

  WHO’S WHO të tjera