Shkurt.ch

Pensionet në krizë: Shtyrja e moshës së pensionimit, e vetmja zgjidhje?

Që të mund të paguhen pensionet e zotuara në nivelin që ato paguhen sot, fondi i AHV/AVS ka një mungesë prej rreth një bilion frangash, bën të ditur UBS

Financimi i fondit të pensioneve të moshës (AHV/AVS) është i rrezikuar, sipas UBS, bankës më të madhe të Zvicrës. Që të mund të paguhen pensionet e zotuara në nivelin që ato paguhen sot, fondi i AHV/AVS ka një mungesë prej rreth një bilion frangash, bën të ditur UBS.

E vetmja mundësi për “shërimin” e AHV/AVS është zgjatja e stazhit të punës, gjegjësisht shtyrja e moshës së pensionimit, transmeton albinfo.ch. Për këtë arsye nevojitet një fleksibilizim i moshës për pensionim. Po nuk ndodhi kjo, popullata duhet të pajtohet me uljen e pensioneve në të ardhmen ose me uljen e standardit jetësor të atyre që punojnë, pasi që do t`u duhet të paguajnë më shumë për fondin AHV/AVS.

UBS, konstatimin e saj e mbështet në Indeksin e saj të pensioneve, i cili në fund të vitit 2018 kishte arritur pikën e re më të ulët.

Përveç rritjes së numrit të pensionistëve, edhe kohëzgjatja e rritur e shfrytëzimit të pensioneve (jetëgjatësia e rritur e popullatës) e ngarkojnë fondin e pensionit, transmeton albinfo.ch.

“Personat që sot në Zvicër e arrijnë moshën e pensionimit, për çdo vit që shfrytëzojnë pensionin, gjatë moshës së tyre aktive kanë punuar gjegjësisht kanë paguar kontributet 1.8 vjet. Ndërsa në vitin 1948 për një vit pensioni, është punuar dhe janë paguar konbtribute gjatë 3.4 viteve.