Gjuha

Regjistroni fëmijët tuaj në shkollën shqipe në Fribourg

•LAPSH Fribourg ftonë të gjithë prindërit shqiptarë të regjistrojnë fëmijët e tyre për vitin shkollor 2020/2021 në pikat: Düdingen, Schmitten,Schönberg, Bulle, Romont, Givizies, Murten, Courtipe, si dhe në komunat tjera.

•LAPSH „Naim Frashëri“ në Fribourg shpall konkurs për një mësimdhënës/e të gjuhës shqipe në Bulle.
Kushtet:
-leje të qëndrimit në Zvicër,
-përgaditja profesionale: kualifikim përkatës arsimor, universitar, ShLP(drejtimi: gjuhë shqipe, klasor, pedagogji…),
-njohuri elementare të gjuhës frënge ose gjermane.
Të interesuarit që plotësojnë këto kushte, mund të lajmërohen te
koordinatorja e Lapsh Fribourg Shqipe Çallaki, në adresën elektronike [email protected]

•LAPSH Fribourg ftonë të gjithë të interesuarit nga të gjitha komunat e Fribourgut që të plotësojnë kushtet e lartshënuara, të na bashkohen që të hapim pika shkollore në vendbanimet ku ata jetojnë.
Për informacione të hollësishme lajmërohuni në adresën elektronike:
[email protected]

•LAPSH Fribourg ftonë të gjithë prindërit shqiptarë të regjistrojnë fëmijët e tyre për vitin shkollor 2020/2021 në pikat: Düdingen, Schmitten,Schönberg, Bulle, Romont, Givizies, Murten, Courtipe, si dhe në komunat tjera.

Të interesuarit mund të lajmërohen në adresën elektronike
[email protected] hotmail.com

Gjuha shqipe duhet të mbetet një ndër prioritetet e prindërve për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë atdheut të tyre.

LAPSH Fribourg angazhohet që të përfshihen sa më shumë nxënës në procesin mësimor dhe njofton se janë bërë të gjitha përgaditjet për vitin shkollor 2020/21.

Konkursi për mësimdhënës/e mbetet i hapur dy javë pas publikimit.

Fribourg, 23 gusht, 2020
LAPSH Fribourg
Hajdin Çallaki


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI