Shkurt.ch

Sa ka dallime te pagat në Zvicër

Boshllëqet e mëdha të pagave vazhdojnë sipas gjinisë dhe brenda 26 kompanive më të mëdha të Zvicrës, sipas dy sondazheve të reja

Sipas Zyrës Federale për Statistika, paga bruto mesatare e punonjësve meshkuj me orar të plotë në Zvicër arriti në 85,200 franga (87,276 $) vitin e kaluar, ndërsa për punonjësit femra me orar të plotë ajo ishte 71,500 franga – një hendek pagash prej 19%.

Në mesin e të vetëpunësuarve, ka pasur një hendek pagash prej 41% me meshkujt që fitojnë 80,000 franga zvicerane, krahasuar me 56,700 franga për femrat, përcjell albinfo.ch.

Në krye të hierarkisë së kompanisë, drejtuesit meshkuj fitonin 125,900 franga zvicerane, krahasuar me 96,000 franga për femrat – një hendek pagash prej 31%.

Hendeku u ngushtua për stafin administrativ: burrat kishin paga bruto mesatare prej CHF 74, 800, krahasuar me CHF 71,300 për gratë. Por ishte më e gjerë për njerëzit në sektorët e shërbimit ose të shitjeve – CHF 71.200 për burrat kundrejt 55.600 franga për femrat, shkruan Swissinfo.ch.

Paga mesatare për punonjësit e pakualifikuar, meshkuj, ishte 64,500 franga zvicerane vitin e kaluar, krahasuar me CHF 48,400 franga për gratë.