Shkurt.ch

Sommaruga kritikon Evropën për “shfrytëzim të pasurive afrikane”

Përballja me migracionin është një sfidë e madhe në një botë në të cilën ka pabarazi kaq të theksuar dhe ku kompanitë me seli në Evropë, e në këtë kuadër, edhe në Zvicër po i shfrytëzojnë pasuritë nëntokësore të Afrikës

“Grupi i Kontaktit Mesdheu” është takuar dje dhe sot në Bernë për të tretën herë me radhë. Ministrat nga shtetet e Evropës dhe të Afrikës gjatë kësaj konference po debatojnë lidhur me atë se si të sigurohet mbrojtje më e mirë e migrantëve përgjatë “Itinerarit të Mesdheut”.

Ministrja zvicerane e drejtësisë, Simonetta Sommaruga, në fjalën e saj të hapjes, u ka kujtuar evropianëve përgjegjësinë që ata kanë kundrejt mjerimit ekonomik që mbretëron në shumë vedne të Afrikës.

Përballja me migracionin është një sfidë e madhe. Para së gjithash në një botë në të cilën ka pabarazi kaq të theksuar dhe ku kompanitë me seli në Evropë, e në këtë kuadër, edhe në Zvicër po i shfrytëzojnë pasuritë nëntokësore të Afrikës.