Lajme

Gjykata e Strasburgut dënon Zvicrën për ndalimin e demonstrimit

Shoqatës CGAS i jepet një kompensim prej 3,000 eurosh për shpenzimet e bëra, kompensim që do të përballohet nga Zvicra

Shoqata nga Gjeneva “Communauté genevoise d’action syndicale” (CGAS) ka fituar drejtësinë përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) në Strassburg, transmeton albinfo.ch. Gjykata është e mendimit se ndalimi i demonstratave i vendosur nga autoritetet zvicerane për shkak të pandemisë Covid 19 cenonte lirinë e tubimit.

CGAS kishte paraqitur ankesë në GJEDNJ më 26 maj 2020 pasi ishte detyruar të anulonte demonstratën e saj të 1 Majit, shkruan srf.ch. Tubimet, të cilat ishin ndaluar nga Këshilli Federal në bazë të Urdhëresës 2 Covid, u lejuan sërish më 20 qershor 2020 me kusht që mbajtja e maskave të ishte e detyrueshme.

Në vendimin e dhomës së saj, Gjykata konstaton se ndalimi i demonstratave i vendosur nga 16 marsi 2020 ishte në disproporcion me objektivat e ndjekura – veçanërisht për shkak të kohëzgjatjes së tij dhe ashpërsisë së sanksioneve të parashikuara.

CGAS-it i jepet një kompensim prej 3,000 eurosh për shpenzimet e bëra, që do të përballohen nga Zvicra. (Aktgjykimi nr. 21881/2020)

Vendimi i GJEDNJ-së tashmë është një vendim i shkallës më të lartë. Ai thotë: Kufizimet e lirisë së tubimit janë të mundshme, por jo sipas dëshirës së një qeverie.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI