Feja

Të krishterët “falen” në xhami dhe myslimanët “luten” në kishë

Famullia Katolike, Bashkësia Kishtare Ungjillore (Kisha Reformiste) dhe Bashkësia Shqiptare Islame e qytetit Wil kanë organizuar ditë më parë vizita të ndërsjella në selitë e tyre respektive, gjegjësisht në dy kishat dhe në xhaminë e besimtarëve myslimanë shqiptarë.


Në Kishën Katolike të Shën Pjetrit ata janë pritur nga famullitari Roman Giger. Pastaj rreshti i madh i frekuentuesve të kishes kanë marshuar deri në Kishën e Kryqit së bashku me pastorin Christoph Casty dhe pastoren Geet Egli, shkruan infoplus.ch. Së fundi, të gjithë ata i ka pritur imami Bekim Alimi në xhaminë e re shqiptare në Wil.

Në “Deklaratën e Wilit 2007” ishte përpiluar dhe pranuar një lutje e përbashët për të krishterët dhe myslimanët, transmeton albinfo.ch. Ajo, në këtë mbrëmje u lexua bashkërisht nga të pranishmit, në të dyja kishat dhe në xhami.
Në fjalën e tij të hapjes, famullitari Giger veç tjerash tha: “Ne nuk shikojmë atë që na ndan por atë që na bashkon”. Mirësia, si në Bibël ashtu dhe në Kuran zë një vend qëndror.

Në Kishën e Kryqit, pastori Christoph Casti shtjelloi kuptimin e “Dhjetë urdhëresave të Perëndisë”, të njohura nga Dhjata e Vjetër. Po me dhjetë urdhëresat u mor në xhami edhe imami Bekim Alimi. Ai tha se 10 urdhëresat nga Dhjata e Vjetër janë edhe në Kuran, të shpërndara në vende të ndryshme të tij, në kuptim të përafërt. Islami është religjion me vlera të rëndësishme dhe të krahasueshme me ato të krishterimit, ka thënë Alimi.

Vizita në xhami, e cila për një numër vizitorësh ishte e para në jetën e tyre solli një situatë të pazakonshme për ta për faktin se aty duhej të hyhej pa këpucë. Shkrimi, gjuha dhe ritualet janë të huaja për shumë vizitorë të rritur e edukuar në mënyrë të krishterë.

Prandaj është me rëndësi që të njihemi reciprokisht dhe të merremi vesh për atë se ne kultivojmë vlera dhe rituale të ngjashme dhe se dallimet nuk janë kundërshtime por për të gjithë ne vlen maksima: “Duaje të afërmin tënd sikur vetveten””, përfundon shkrimi i gazetës.