Jeta në Zvicër

Zvicër: Zgjedhjet 2019, me peshë përcaktuese për vendin

Njerëzit me sfond migracioni vazhdojnë ta kenë shumë vështirë të përzgjidhen në Parlamentin Federal ose edhe në parlamentet kantonale, përkundër faktit se edhe ata janë një pjesë e shoqërisë zvicerane

Shikuar nga shumë aspekte, këtë vjeshtë do të kemi zgjedhje me peshë përcaktuese. Në fokus të tyre ndodhet në mënyrë të plotë politika mjedisore, ndërkohë që rritet presioni edhe në fusha të tjera, si për shembull, te kostoja e shëndetësisë, gjithnjë në rritje ose te marrëdhëniet me BE-në. Shumica, e cila i takon SVP/FDP-së, gjatë katër vjetëve të fundit nuk ka mundur të prezantojë ndonjë zgjidhje në këtë kontekst. Kjo shumicë madje, pak pas fillimit të legjislaturës 2015, ka detyruar Fedetratën e Infermierëve të lansojë një iniciativë, pasi që përmirësimet e premtuara për profesionin e infermierit nuk ishin arritur me ndryshimin e shumicave në parlament.

Propozimet për përmirësimin e barazisë gjinore janë fundosur në mënyrë konsekuente ndërsa edhe kompromisi i pushimit dyjavësh të atësisë ka ardhur vetëm nga frika se mund të votohej iniciativa popullore përkatëse.

Ndërkohë që për FDP-në të gjitha duhet t`i rregullojë tregu i lirë dhe qytetarët me më shumë vetëpërgjegjësi do të duhet të bartin vetë gjithnjë e më shumë shpenzime, duke shpresuar që, për shembull, premitë e arkave shëndetësore të frenohen paksa (por, në kthim, njerëzit ngarkohen gjithnjë më shumë me shpenzime në përgjegjësinë e tyre), për SVP-në për secilin problem, sado i vogël qoftë, fajet i ka “i huaji i poshtër”.

Në Dhomën e Kantoneve kanë frikë se pas këtyre zgjedhjeve në këtë dhomë mund të mbetet vetëm një grua, ndërkohë që po theksohet se kësaj vjeshte po kandidojnë në shumë gra se kurrë ndonjëherë më parë.

Por, nuk janë vetëm gratë që janë të nënpërfaqësuara në Bernë. Njerëzit me sfond migracioni ose që janë vetëm me rrënjë të jashtme, vazhdojnë ta kenë shumë vështirë të përzgjidhen në Parlamentin Federal ose edhe në parlamentet kantonale, përkundër faktit se edhe ata janë një pjesë e shoqërisë zvicerane. Ata janë jo vetëm të nënpërfaqësuar por – ndryshe nga gratë – edhe vazhdojnë të kandidojnë shumë pak. Pavarësisht se ata do të përballen me probleme saktësisht të njëjta (shëndetësia, ambienti, BE-ja etj.) dhe ata duhet të gjykohen sipas propozimeve për zgjidhje të këtyre problemeve, është ende emri, prejardhja ose orientimi fetar për shumëkënd arsye e mjaftueshme për të mos menduar fare më tutje dhe për të çregjistruar kandidatët.

Aktualisht ka ende tepër pak, si për shembull Arbër Bullakaj nga Wili, të tillë që me luftë shumë intensive zgjedhore, shpresojnë të kenë shanset e njëjta me ndonjë tjetër që nuk ka sfond migracioni.

Mbetet pra të pritet nëse këto përpjekje do të shpaguhen dhe në këtë mënyrë edhe qytetarë tjerë zviceranë me rrënjë të jashtme do të motivohen për të bërë përpjekje të ngjashme intensive për të siguruar një përfaqësim në Parlamentin e Zvicrës, të përafërt me realitetin ekzistues në popullatën e këtushme.

Këto zgjedhje prandaj do të jenë përcaktuese drejtimi jo vetëm sa i përket politikës mjedisore. 

Të nënpërfaqësuar

Personat me sfond migracioni janë jo vetëm të nënpërfaqësuar, por edhe vazhdojnë të kandidojnë shumë pak. Pavarësisht se ata do të përballen me probleme saktësisht të njëjta (shëndetësia, ambienti, BE-ja etj.) dhe ata duhet të gjykohen sipas propozimeve për zgjidhje të këtyre problemeve, është ende emri, prejardhja ose orientimi fetar për shumëkënd arsye e mjaftueshme për të mos menduar fare më tutje dhe për të çregjistruar kandidatët.

  • Autori është deputet kantonal nga SP, TG