Shkurt.ch

Zvicra heq pengesat administrative për emigracionin nga vendet e treta

Si masë e menjëhershme, deri në fund të vitit 2022, do të zbatohen thjeshtëzimet e para administrative në zonat me mungesë të dëshmuar të punëtorëve të kualifikuar

Në mbledhjen e 4 marsit 2022, Këshilli Federal ka vendosur një sërë masash për të optimizuar pranimin në Zvicër të punëtorëve të kualifikuar nga vendet e treta. Në këtë mënyrëmund të hiqen , pengesat administrative dhe fuqia inovative e ekonomisë mund të forcohet, thuhet në një komunikatë të lëshuar nga Këshilli Federal.

Masat janë shoqërisht të pranueshme dhe korrespondojnë me kushtetutën për sa i përket kontrollit të imigracionit. Si masë e menjëhershme, deri në fund të vitit 2022, do të zbatohen thjeshtëzimet e para administrative në zonat me mungesë të dëshmuar  të punëtorëve të kualifikuar .

Në raportin e tij, të cilin e miratoi më 4 mars 2022 në përmbushje të “Postulatit të Nantermodit” (19.3651), Këshilli Federal tregon një sërë masash të mundshme që synojnë reduktimin e pengesave administrative, shkruan albinfo.ch. Ato masa do të mundësojnë përshpejtimin e proceseve dhe forcimin e fuqisë novatore të ekonomisë zvicerane dhe rritjen e sigurisë ligjore për kompanitë. Për disa nga masat, Qeveria ka vendosur t’i zbatonte drejtpërdrejt, për të tjera ka urdhëruar ekzaminimin.

Veprime konkrete
Dy nga tri masat e zbatuara në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (EJPD) lidhen me kriterete për pranimin e shtetasve të vendeve të treta, të punësuar. Për shembull, në profesionet që kanë mungesë të dukshme të punëtorëve të kualifikuar, nuk duhet të kontrollohet në çdo rast individual nëse është shteruar potenciali i punës së kualifikuar në mesin e punëkërkuesve që jetojnë në Zvicër. Përveç kësaj, në të ardhmen, njerëzit në punë të kualifikuara me mungesë të vërtetuar të punëtorëve të kualifikuar duhet të jenë gjithashtu në gjendje të marrin leje qëndrimi, edhe nëse nuk kanë mbaruar arsim akademik, shkruan albinfo.ch. Deri më tani kjo ka qenë e mundur vetëm për personat me njohuri të veçanta profesionale.

Masa e tretë e bën më të lehtë kalimin nga punësimi në vetëpunësim për ata që kanë leje të qëndrimit.

Këto tri masa do të zbatohen deri në fund të vitit 2022.

Si pjesë e rishikimit të radhës të Ligjit për të huajt dhe integrimin, më së voni deri në fund të dhjetorit të vitit 2023, FDJP do t’i dërgojë gjithashtu një mesazh Këshillit Federal që të krijojë parakushtet ligjore për heqjen e detyrimit për leje për ata që kalojnë nga statusi i “të punësuarit” në statusin e “të vetëpunësuarit”.

Ndërkaq, përmirësimet shtesë në sistemin e kuotave për specialistët e kualifikuar nga vendet e treta do t’i nënshtrohen një ekzaminimi të thelluar nga EJPD në bashkëpunim me Departamentin e Ekonomisë, Arsimit dhe Kërkimit (WBF) dhe me përfshirjen e kantoneve dhe partnerëve socialë, transmeton albinfo.ch. EJPD po shqyrton gjithashtu nëse mund të vendoset një tarifë ekspres, e cila mund të përshpejtojë procedurat në nivel federal dhe kantonal. EJPD do t’i raportojë Këshillit Federal mbi rezultatet e këtyre urdhrave të inspektimit deri në fund të marsit 2023 dhe do të paraqesë një propozim për veprime të mëtejshme.

Raport mbi emigracionin nga vendet e treta

Me postulatin “Për një rregullim imigracioni që plotëson nevojat e Zvicrës” (19.3651, Nantermod), Parlamenti i ka kërkuar Këshillit Federal të analizojë nëse sistemi i pranimit për punonjësit nga vendet e treta mund të përmirësohet dhe nëse duhet të zëvendësohet modeli aktual i kuotave. Për këtë qëllim, Sekretariati Shtetëror për Migracionin (SEM) ka kryer një vlerësim të nevojave ndërmjet bizneseve, partnerëve socialë dhe kantoneve.

Braktisja e sistemit të kuotave nuk është e pashmangshme

Ky konsultim ka treguar se sistemi aktual (i kuotave) nuk po vihet në dyshim në tiparet e tij themelore. Megjithatë, synohen optimizime selektive për të rritur më tej nivelin e sigurisë së pritjeve për ekonominë në periudhën afatmesme dhe për të thjeshtuar proceset, shkruan albinfo.ch. Prandaj, raporti propozon rregullime të mundshme që plotësojnë si nevojat e palëve të ndryshme të interesit ashtu edhe mandatin kushtetues në lidhje me menaxhimin e imigracionit. Emigracioni duhet gjithashtu të mbetet i pranueshëm nga pikëpamja sociale. Një largim nga sistemi aktual i kuotave nuk është i pashmangshëm.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI