Lajme

Sa veta në Zvicër marrin paga minimale? Sa prej tyre janë të huaj?

Ata kanë marrë më pak se nga 4335 franga në muaj për punën e tyre, nëse ajo llogaritet si punë me orar të plotë

Gjithsej në Zvicër, në sektorin privat dhe atë publik, në vitin 2016 kanë qenë 329.300 vende pune  me orar të plotë, me paga më të ulëta se 4335 franga në muaj. Ndërsa këto vende pune i kanë mbuluar 473.700 veta – me përqindje të ndryshme, shkruan sda.ch.

Dy të tretat e këtij numri i përbëjnë gratë.

Këta të punësuar kanë fituar – llogaritur mbi bazën e një përqindjeje të plotë të punës prej 40 orësh në javë – më pak se nga 4335 franga në muaj, transmeton albinfo.ch. Ndërkohë që 7 % të burrave marrin pagë minimale, te gratë kjo përqindje është 17.0%.

Më së shumti ose një e treta e të gjitha pagave të ulëta paguhen në sektorin e shitjes me pakicë (77.00 punëtorë), gastronomi (57.600) dhe në hoteleri (28.900 punëtorë). Një pjesëmarrje e lartë e pagave të ulëta është shënuar edhe në sallonet e floktarëve dhe në ato të pastrimit kimik.

Tri të katërtat e punëmarrësve me paga të ulëta janë pa arsimim të kryer profesional. Por edhe te personat me maturë të mbaruar, përqindja e atyre me paga të ulëta është relativisht e lartë, gjegjësisht 14.8%. Ndërsa te kategoria e njerëzve me shkollim të lartë dhe universitar, kjo përqindje është 2.1, gjegjësisht 2.9%.

Rëndësi në këtë ndarje ka edhe mosha. Çdo i pesti 20 deri 29-vjeçar në Zvicër, ose 150.000 veta marrin paga të ulëta, pra më pak se 4335 franga në muaj, përcjell albinfo.ch. Tendenca pastaj vjen duke u ulur me rritjen e moshës. Mirëpo sërish te personat mbi 64-vjeçarë përqindja e atyre me paga të ulëta ngritet.

Ndërsa pjesëmarrja e të huajve në kategorinë e punëtorëve me paga të ulëta është shumë më e madhe se sa përqindja që ata kanë në popullatë dhe në mesin e të punësuarve. Me fjalë të tjera, 53.8% e punëve që paguhen më së paku, mbahen nga të huajt, ndërkohë që përqindja e të huajve në popullatë është rreth 26%.