Tematike

Bagëtitë keqtrajtohen në fermat zvicerane

87% e fermave u gjetën të funksiononin mbi standardet minimiale ose ne standarde minimale të mirëqenies së kafshëve zvicrërane, kurse 13 % ishin nën minimumin

Zyra Federale e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Zvicër (FSVO), ka publikuar një raport me rezultatet e inspektimit në ferma gjatë vitit 2018, përcjellë albinfo.ch.Sipas tyre, 35 % e inspektimeve janë bërë pa paralajmërim.

87% e fermave u gjetën të funksiononin mbi standardet minimiale ose ne standarde minimale të mirëqenies së kafshëve zvicrërane, kurse 13 % ishin nën minimumin.

Sipas një interviste të RTS, shumë nga shkelje të tilla si mosdhënia e ujit në një ditë të nxehtë. Por kishte edhe shkelje më të rënda. Në vitin 2016, rreth 10 % e shkeljeve ishin më serioze, sipas RTS, përcjellë ablinfo.ch.

Në vitin 2018, kishte 613 gjykime ligjore për keqtrajtimin e bagëtive kundër fermerëve dhe transportuesve të kafshëve.

Në të njëjtën kohë, Zvicra është një udhërrëfyes për mirëqenien e kafshëve. Zvicra ishte kombi i parë që përmendi dinjitetin e kafshëve në kushtetutën e tij.
Kafshët më të keqtrajtuara janë bagëtit dhe derrat.

Fermat zvicerane inspektohen nga autoritetet kantonale çdo katër vjet.