Literaturë

Ballkanizim (i) përmes Twitterit

Librin “Ballkanizim (i): Një hulumtim kritik i tjetërsimit përmes Twitter” tani e tutje mund ta gjeni edhe online.

Liridona Veliu shqyrton librin ‘balkanizimin’ si një diskurs për një kohë të gjatë të ndërtimit të identitetit, tjetërsisë dhe stereotipeve përmes rrjetit social Twitter.

Megjithëse rrjedh nga Ballkani dhe i bashkangjitur në Gadishullin Ballkanik, diskursin ‘balkanizimi’ ka fituar një jetë të vet, shkruan Albinfo.ch.

Autorja sfidon manifestimet aktuale të formuara nga epoka e mediave sociale dhe identifikon dhe lidh kuptimet e saj me proceset më të thella të ngjarjeve historike.

Ky libër denaturalizon ‘balkanizimin’ si një burim të ndërtuar dijesh, duke iu afruar temës së ngulitur në gjenealogji dhe dekonstruktivizëm, dhe zbaton analizën kritike të diskursit si një metodë kërkimi.

Në këtë libër, Liridona shikon se çfarë karakterizon diskursin e balkanizimit në Twitter duke përdorur një korpus prej pothuajse dy mijë tweets të mbledhura gjatë një periudhe nëntëvjeçare 2009-2017, në gjuhë të ndryshme.

Gjithashtu libri i cili tani mund të gjendet edhe online, ka një analizë të thellë sa i takon termeve të Ballkanizimit.