Kalendari

Ftesë për pjesëmarrje në Ligjëratën Informative: “Kujdesu për shëndetin tuaj në pleqëri“

Ju ftojmë që të merrni pjesë në ligjëratën informative, për migrantët e moshuar dhe të afërmit e tyre, me temën „Kujdesu për shëndetin tuaj në pleqëri“. Një psikologe / një psikolog dhe një ekspert nga fusha e varësisë iu informojnë për temat si në vijim:

 

  • Shëndeti në pleqëri
  • Njohuritë mbi shëndetin: Faktorët mbrojtës vetanak dhe fuqizimi i forcave.
  • 10 hapa – Këshilla për të prekurit dhe të afërmit e tyre.
  • Ku mund të marr mbështetje? Shërbimet këshilluese në kantone.

 

 

Data:          16.03.2019

Koha:        16.00 h

Vendi:       Evangelisch-reformierte Kirche Bethlehem

Eymattstrasse 2b 3027 Bern

 

 

Personi kontaktues

 

Emri, mbiemri:            Fatima Mamudi

Tel :                              076 304 41 58

                  

 

 

Projekti mbështetet financiarisht nga Promovimi i Shëndetit Zvicër dhe Fondi Kombëtar për Parandalimin e Alkoolit si dhe nga kantonet.