Kalendari

Konkurs për një mësues/e në Sarnen

KONKURS

Viti shkollor 2019/ 2020

Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë “Naim Frashëri” – Këshilli

Kantonal në Obwalden, shpall konkurs për një  Mësues/e për mësimin

plotësues të gjuhës shqipe, 2 orë në javë, ditën e mërkurë prej orës

14.00-16.00,  pika shkollore në SARNEN.

Kandidatët që aplikojnë duhet të plotësojnë këto kritere:

a). Të jenë diplomuar në fushën e mësuesisë në institucionet e arsimit të

lartë. Përparësi kanë mësuesit e diplomuar në degët gjuhë shqipe dhe

letërsi, parashkollor, arsim fillor, histori, gjeografi, etnologji, muzikë dhe

arte të kulturës shqiptare.  ​

b).Të jenë licencuar si mësues, sipas legjislacionit të Republikës së

Shqipërisë, Republikës së Kosovës.

c). Njohuri solide të gjuhës gjermane.

Të interesuarat-it mund të dërgojnë dosjen e plotë (CV, letrën e motivimit,

diplomën, certifikatën e punës, të skanuara) e-mailin;

[email protected]

LAPSH „Naim Frashëri“ Obwalden- Xhavit Shala tel 079 65 46 087

Datë: 20.11.2019

Afati  i konkursit mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në portal.

 


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI