Turizëm

Kosovës i duhet ndihma juaj për të zhvilluar turizmin!

Kjo anketë është hartuar vetëm për vizitorët e diasporës në Kosovë. Qëllimi i këtij pyetësori është të matë dhe të vlerësojë karakteristikat kryesore, motivet, kënaqëshmërinë dhe interesin e diasporës që viziton Kosovën.

Kjo anketë është mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë përmes programit Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat (www.ppse-kosovo.org). Ne garantojmë që rezultatet e kësaj ankete do të përdoren vetëm për analiza statistikore dhe informacionet tuaja personale nuk do të zbulohen për asnjë palë tjetër.

Ju faleminderit paraprakisht për pjesëmarrjen tuaj në anketë, linku ne vijim: PYETESORI

Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë anketë.

Ju dëshirojmë ditë të këndshme dhe mirëseardhje në Kosovë!