Të tjera

Nuk ka ndalesa për udhëtarët transit në Serbi

Me qëllim të mbrojtjes nga futja e sëmundjeve infektive në territorin e Republikës së Serbisë, për personat që vijnë në Republikën e Serbisë nga vendet me një situatë të pafavorshme epidemiologjike, nga të gjitha vendet e botës, lejohen, në përputhje me Dekretin serb, të hyjnë në Republikën e Serbisë me kusht që të kenë një test negativ RT-PCR për mospranin e virusit SARS-CoV-2, të lëshuar nga laboratori i referimit të vendit nga vijnë ose hyjnë në Republikën e Serbisë, jo më i vjetër se 48 orë nga data e lëshimit, shkruan albinfo.ch.

Nëse ka një vonesë në hyrjen në Republikën e Serbisë, e cila nuk mund t’i atribuohet fajit të pasagjerit, por është pasojë e një ngjarjeje të jashtme që nuk mund të parashikohet, shmanget ose eliminohet (vonesa e fluturimit, nisja e autobusëve, trenave, etj.), Atëherë testi nuk mund të bëhet më e vjetër se 72 orë pas hyrjes në Republikën e Serbisë, dhe këtë organet kompentente e pranojnë.

Të miturve deri në moshën 12 vjeç, nëse prindi, kujdestari ose personi tjetër që shoqëron fëmijën ka testin negativ të përmendur në pikën 2 të këtij udhëzimi, nëse është e nevojshme, përcjell tutje albinfo.ch.

Kushti për hyrjen në Republikën e Serbisë nga pika 2 e këtij udhëzimi nuk zbatohet:

1) shtetasve të huaj në transit përmes Republikës së Serbisë. Transiti për shtetasit e huaj është i kufizuar në një periudhë jo më të gjatë se 12 orë nga momenti i hyrjes në territorin e Republikës së Serbisë;

2) ekuipazhit të kabinës së avionit, destinacioni përfundimtar i të cilit është Republika e Serbisë;

3) ekuipazhi, personeli dhe udhëtarët në transit, dmth. Transferimi përmes aeroporteve ndërkombëtare të Republikës së Serbisë;

4) anëtarëve të akredituar të stafit të misioneve të huaja diplomatike dhe konsullore dhe zyrave të organizatave ndërkombëtare, si dhe anëtarëve të familjeve të tyre që janë mbajtës të kartave speciale të identitetit, përkatësisht dokumenteve të identifikimit të lëshuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë;

5) ndaj të miturve deri në moshën 12 vjeç, nëse prindi, kujdestari ose personi tjetër që shoqëron fëmijën ka testin negativ të përmendur në pikën 2 të këtij udhëzimi, nëse është e nevojshme;

6) shtetasve të huaj, të cilëve u është dhënë qëndrim i përkohshëm ose qëndrim i përhershëm në Republikën e Serbisë;

7) anëtarët e ushtrisë së huaj, policisë dhe shërbimeve të tjera të sigurisë që janë në tranzit përmes territorit të Republikës së Serbisë ose vijnë në Republikën e Serbisë për qëllimin e kryerjes së detyrave zyrtare me njoftim paraprak.

/Albinfo.ch