Shkurt.ch

Papunësia gjatë janarit, pak më e ulët se një vit më parë

Në të gjitha Qendrat Regjionale për Ndërmjetësim të Punës (RAV) të Zvicrës kanë qenë të regjistruar 149.161 persona të papunë

Shkalla e papunësisë në Zvicër gjatë muajit janar 2018 ka qenë 3.3% gjegjësisht mbetur i njëjtë me atë të një muaji më parë. Ndërsa në krahasim me muajin e njëjtë të një viti më parë, ajo ka shënuar një rënie prej 0.4%.

Kështu, siç bën të ditur Sekretariati Shtetëror për Ekonoimi (SECO) në fund të janarit 2018 në të gjitha Qendrat Regjionale për Ndërmjetësim të Punës (RAV) të Zvicrës kanë qenë të regjistruar 149.161 persona të papunë.

Në veçanti rënie në krahasim me janarin e vitit të kaluar ka shënuar numri i të papunëve të moshave të reja. Rënia në këtë raport është për 16.4%. Në janar të vitit 2017 ishin 19.782 të rinj që kërkonin punë ndërsa në janarin e vitit 2018 ky numër ka rënë në 16.545 sish.

Ndërsa numri i të papunëve të moshës mbi 50 vjeçare në janar ka shënuar rënie prej 4.7%.