Feja

Perspektivat mbi diversitetin fetar dhe shpirtëror në Kantonin Vaud

Ekspozita CREDO ofron një vështrim të paparë në diversitetin fetar të Kantonit  Vaud, një mundësi për të zhytur vetveten në një botë të dokumentuar më pak.

Vizitorët do të zbulojnë rezultatet e saj kryesore të regjistrimit të kryer nga një ekip i sociologëve të CIC me rreth 800 komunitete në kantonin e Vaud-it dhe punën fotografike të një klase me nxënës të Bachelor Fotografi ECAL / Shkolla kantonale e e arteve në Lozanë, në kuadër të njëzet komuniteteve të tilla përfaqësuese të këtij diversiteti.

Me praninë e dhjetëra traditave të ndryshme, peizazhi religjioz i kantonit Vaud ka ndryshuar shumë në 50 vitet e fundit. I dominuar pothuajse ekskluzivisht nga krishterimi dhe protestantizmi në veçanti, ai është shndërruar në të larmishëm nga viti 1960 nga vala e migrimit.

KomunitetiI baha`i, budist, ezoterik, hindu, myliman, spiritualist, neo-shaman apo taoist, edhe pse një pakicë e vogël (9 për qind të komuniteteve të anketuar), tani për krah me një komunitet shumicë të madhe të krishterë (91 për qind e komuniteteve të identifikuara) e karakterizohet gjithashtu nga një larmi e madhe e rrymave.

Si rezultat i kësaj, politika fetare e Vaud-it është përshtatur me këtë evolucion. Pas akordimit të statusit të institucionit publik të Kishave Ungjillore të Reformuara dhe Romane Katolike, si dhe statusin institucional të interesit publik për komunitetin hebrenj në vitin 2003, Kantoni i Vaud në vitin 2015 ka miratuar një pajisje legjislative dhe rregullativë që lejon komunitetet fetare të tjera të pakicave që të njihen edhe nga shteti si institucion publik me interes.

Salla në përdhese i njofton vizitorët me diversitetin fetar të kantonit me ndihmesa të ndryshme vizuale. Infografikët tregojnë rezultatet e regjistrimit të popullsisë, një afat kohor (timeline) informon mbi themelimin e traditave të ndryshme fetare, një hartë interaktive ndodhet të gjitha komunitetet dhe vendin e tyre të adhurimit dhe video-intervistat zhvillojnë tema të caktuara . Sallat në katin e parë tregojnë punën e studentëve në ECAL Bachelor Fotografi, nën drejtimin e fotografit dhe mësuesit Matthieu Gafsou.

Kjo është pikëpamja e tyre e religjionit të shkeullit XXI. Ekspozita e CREDO është arsimore, qytetare dhe shkencore. Ajo jep një pasqyrë të diversitetit fetar dhe kulturor në kantonin e Vaudit; ajo ndihmon për të qenë të njohur me realitetet e reja dhe të larguar paragjykimet mbi praktikat e panjohura fetare. Kjo ekspozitë synon publikun e gjerë. Nëse jemi besimtarë apo jo, ne të gjithë jemi të shqetësuar nga pyetjet fetare.