Ekonomi

Vendi me pagën minimale prej 1999 eurosh

Në shumicën e vendeve evropiane ligjërisht është përshkruar paga minimale, e cila është një kufi më i ulët për punëdhënësit, dhe shuma e pagave minimale varion shumë nga vendi në vend, shkruan albinfo.ch.

Sipas “Eurostat”, 22 nga 28 vendet anëtare të BE-së kanë një pagë minimale, po ashtu edhe të gjitha vendet kandidate për anëtarësim në BE: Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria, Serbia dhe Turqia.

Një përjashtim nga ky “rregull” është Danimarka, Italia, Qiproja, Austria, Finlanda dhe Suedia.

Paga minimale bruto në Maqedoni është 17.370 denarë (282 euro) ose neto 12.165 denarë (198 euro).

Paga minimale në vendet e BE-së varion nga 261 euro në Bullgari, deri në 1.999 euro në Luksemburg.

Grupi i parë përbëhet nga nëntë vende me paga minimale deri në 500 euro. Në fund përmendet tashmë Bullgaria, Kroacia me 465.72 euro është në mesin e artë, dhe në kufirin e sipërm janë Polonia dhe Sllovakia, me një minimum prej 480 euro.

Grupi i dytë përfshin gjashtë vende me një pagë minimale midis 500 dhe 1.000 euro. Në kufirin e poshtëm të atij grupi është Estonia me saktësisht 500 euro dhe në krye është Spanja me 859 euro.

Grupi i tretë përfshin vendet e pasura, ku të ardhurat e punonjësve më të paguar tejkalojnë 1,000 euro. Më të pasurit udhëhiqen nga Luksemburgu, ku paga minimale e garantuar prej 1.999 është pesë herë më e lartë se paga mesatare e Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë dhe Turqisë.