Sociale

Barbara Burri Sharani

Puna sociale

Vendlindja : Bernë

Qyteti ku jeton në Zvicër: Zürich  

 

 

Profili

Udhëheqëse e departamentit për bashkëpunim dhe zhvillim me Jugun, Organizata ndihmëse e punëtorëve, prej 2010

Udhëheqëse e projekteve dhe docente në Qendrën e kompetencave për migrim dhe bashkëpunim në zhvillim,Shkolla e lartë në Lucernë, 2007 – 2010

Udhëheqëse e byrosë për bashkëpunim në Prishtinë/KosovëDrejtoria për zhvillim dhe bashkëpunim DEZA, 2002 -2007

Koordinuese e programit për Kosovën në Pejë/Kosovë, Organizata ndihmëse e punëtorëve, 2000 – 2002

Drejtuese e vendit të punës, këshillime psikologjike për fëmijët e huaj dhe familjet e tyre, Qendra për shkollë dhe familjë, 1996 – 2000

 

 

Çmime-vlerësime-botime

Burri Sharani Barbara et al. (2010). Popullata kosovare në Zvicër. Bern: Enti federal për migracion. (botuar më 26 gusht 2010)   

 

 

Përvojat në lidhje me mergimin/Ballkanin

Përvojë të gjatë në fushën e migrimit dhe integrimit, sidomos me popullatën që flet gjuhën shqipe.

Përvojë shumëvjeçare në bashkëpunimin për zhvillim me Ballkanin perëndimor, sidomos në Kosovë mbi temat, si shoqëria civile, Qeverisja, gjinia.

Ka jetuar dhe punuar në Kosovë prej vitit 2000 deri në vitin 2007. Njohje të mira të gjuhës shqipe. 

 

 

Integrimi/zhvillimi : cilat janë prioritetet?

Gjenerata e parë: Sfida e re duke u bazuar në faktin, se mosha e pensionit kalohet gjithnjë e më shumë në Zvicër.

Gjenerata e dytë dhe e tretë: kyçja më e fortë në masat për nxitje të mëhershme, shkollimi dhe ngritja profesionale duhet të mbështet edhe më shumë

Migrimi nëpërmjet martesës: Sensibilizimi për situatën dhe të drejtat e migrantëve të rinj, sidomos të grave.

 

 

Kontakt

[email protected]

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriBarbara Burri Sharani
  • Prejardhja:Bernë-Zvicër
  • Vendi ku vepron:Cyrih-Zvicër
  • Profesioni:Puna sociale
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera