Arkitekt/e

Bujar  Ndrecaj

Arkitekt

Vendlindja :  Lutogllavë në Prizren

Qyteti ku jetoni në Zvicër :  Ka jetuar 17 vjet në Zvicër, tani është kthyër në Kosovë

Profili

Bujar Nrecaj tash e tre vjet jeton në Prishtinë dhe udhëheq një zyrë të arkitekturës.

Ai drejton Projektin i Bunatekës është që në Kosovë të ndërtohen 860 biblioteka në shkollat e Kosovës, shumica prej të cilave nuk kanë fare biblioteka ose ato biblioteka që i kanë janë pa literaturë të nevojshme për nxënësit. Projektuesi thotë se ata fillimisht po mundohen ta ndërtojnë në çdo fshat të secilës komunë nga një bibliotekë.

Bunateka

Akronimi Bunateka është emri i projektit, p.sh bibliotekat zakonisht janë brenda shkollës e këto ndërtesat e vogla janë jashtë edhe për këtë ai i ka quajtur Bunateka.

Temat e mbuluara nga www.albinfo.ch në lidhje me këtë personalitet:

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriBujar  Ndrecaj
  • Prejardhja:Lutogllavë-Prizren-Kosovë
  • Vendi ku vepron: Prishtinë-Kosovë
  • Profesioni:Arkitekt
  • Kontakti www.bnarchitects.com

  WHO’S WHO të tjera