Sociale

Kosovare Rustemi

Vullnetare/Aktiviste

Kosovare Rustemi jeton në Bernë të Zvicrës dhe ka ndikuar ndjeshëm në inicimin e aksionit në fjalë. Përkujdesja e klientëve në shtypshkronjën Rubmedia, gjithë kohën e saj të lirë e kalon në ndihmë fëmijëve. Me angazhimin e saj si kryetare e grupit vullnetar të Terre des Hommes nga Berna, ajo ka dënuar stereotipat negative për kosovarët.

Kosovare Rustemi bashkë me pronaris i një shitoreje në Bernë, Alfred Burri, dhe gazetën «Könizer Zeitung» kanë lancuar aksionin «Gurtenfeuerëerk fürs Herz» dhe me shitjen e këtyre certifikatave, gjysma e të hollave do të shkojë në llogarinë e „Terre des Hommes“ për projektin „Një udhëtim për të shpëtuar jetë“. Në kuadër të këtij projekti, do të operohen në Zvicër fëmijët të cilët nuk kanë mundësi një gjë të tillë ta bëjnë në vendlindje.

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriKosovare Rustemi
  • Vendi ku vepron:Bernë-Zvicër
  • Profesioni:Vullnetare/Aktiviste

  WHO’S WHO të tjera