Kulturë

Shpend Salihu

Aktor/Fotograf

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriShpend Salihu
  • Vendi ku vepron:Cyrih-Zvicër
  • Profesioni:Aktor/Fotograf
  • Kontakti www.salihushpend.com

  WHO’S WHO të tjera