Kulturë

Demokrat  Ramadani

Aktor

I riu 23 vjeçar, Demokrat Ramadani është themelues i një teatri të rinjsh në  Schloß Holte-StukenbrockI. Shumica e projekteve të vëna në skenën e këtij teatri janë vlerësuar me çmime të rëndësishme. Së fundi, së bashku me dy pedagogë të teatrit, ai është në përfundim të realizimit të një projekti që ka ngjallur interesim të theksuar në regjion.

Fjala është për shaqjen teatrore “Gefangen! – Erinnerungen an eine Zeit vor meiner Zeit” (I burgosur! – Kujtime nga koha para kohës sime). Ajo bën fjalë për kampin më të madh nazist të përqendrimit “Stalag 326”

K”am qenë në klasën e dhjetë kur kam dëgjuar për këtë kamp. Nga ajo kohë nuk më lë të qetë fakti se ka ekzistuar në kamp i tillë i tmerrshëm”, hotë Demojrati, shfaqja e të cilit do të jepet më 28 mars

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriDemokrat  Ramadani
  • Vendi ku vepron:Schloß Holte-StukenbrockI-Gjermani
  • Profesioni:Aktor
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera