Kulturë

Sylë Mulaj

Piktor/Poet

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriSylë Mulaj
  • Prejardhja:Dugaivë, Rugovë-Pejë-Kosovë
  • Vendi ku vepron:Lugano-Zvicër
  • Profesioni:Piktor/Poet
  • Kontakti www.sylemujaj.blogspot.com

  WHO’S WHO të tjera