Numarics, në trend të rritjes, me strukturë të re dhe model të ri çmimesh

Vitin e kaluar Numarics startup-i zviceran i teknologjisë financiare (FinTech) ka...
Reklamë

  Portrete të firmave