20 vjet shembull suksesi me kompaninë “ACL GROUP” në Zvicër

Nisi me numër të vogël punëtorësh, tani ka qindra sish. Një...
Reklamë

  Portrete të firmave