Lajme

Europë: Shqiptarët nën 15 vjeç, vendin e dytë për leje qëndrimi në BE

Fëmijët shqiptarë janë të dytët për lejet e qëndrimit të marra për herë të parë në BE gjatë vitit 2020.

Të paktën tre fëmijë për çdo 100 mijë banorë janë bërë rezidentë të ligjshëm të një vendi të BE-së vitin e shkuar.

Eurostat raporton se 9 173 fëmijë shqiptarë të moshës nën 15 vjeç kanë përfituar për herë të parë leje qëndrimi më 2020.

18.8% e lejeve të qëndrimit janë marrë nga fëmijët ukrainas, të cilët pasohen nga ata shqiptarë me 18%.

Gjatë 2020 në 27 vende të BE-së janë dhënë 210 958 leje qëndrimi për fëmijët nën 15-vjeç, kur 61% janë fëmijë të moshës nën 5 vjeç.