Shkurt.ch

Po mbahet Konferenca e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe Ndërkombëtare

Konferenca i bën bashkë çdo katër vjet 189 shoqata nacionale të Kryqit dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, federatën botërore, IKRK-në si dhe 196 shtetet nënshkruese të Konventës së Gjenevës

Sot ka nisur punimet në Gjenevë Konfereca e 32-të e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe Ndërkombëtare. Me këtë rast presidentja e federatës, Simonetta Sommaruga ka përshëndetur pjesëmarësit, rreth 4500 sish, të këtij aktiviteti të madh që mbahet nga 8 der 10 dhjetor.
Në fjalën e saj, Sommaruga ka theksuar rëndësinë që kanë parimet themelore të Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, si: humaniteti, paanësia, neutraliteti, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universalitetei. Këto parime janë më të rëndësishme se kurrë, ka thënë Sommaruga dhe ka shtuar se duhet zhvilluar në vazhdimësi synime inovative për të forcuar mbrojtjen e popullit, thuhet nüe një komunikatë të Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës (EDA).

«Drejtësia nuk guxon të heshtë në kohë lufte», ka thënë presidentja më tutje dhe ka theksuar se një bindje e tillë ka çuar para 150 viteve në themelimin e kësaj lëvizjeje. Kjo lëvizje nuk dallon në punën e saj në vatrat e luftës në mes të lufërave të drejta dhe të padrejta dhe as në mes të viktkmave dhe dodrasve. Ajo synon vetëm të zbusë dhe parandalojë pasojat katastrofale të konflikteve luftarake.

Zvicra merr pjesë aktive në këtë konferencë. Me këtë rast ajo përpiqet për jetësimin më të mirë të të drejtës ndërkombëtare humanitare si dhe për forcimin e sistemit global humanitar para dhe pas krizave.
Në fokus të konferencës janë tri tema: preventiva dhe luftimi i dhunës; sigurimi i mbrojtjes dhe qasjes së ndihmave humanitare dhe ulja e rreziqeve të shkaktuara nga katastrofat. Një vend me rëndësi në këtë konferencë zë edhe tema e migracionit.
Lüevizja e Kryqit dhe Gjysmëhënës së Kuqe falë pranisë së saj të gjerë në gjithë botën dhe 17 milionë vullnetarëve të saj luan një rol të rëndësishëm në tejkalimin e krizës aktuale të refugjatëve.
Konferenca i bën bashkë çdo katër vjet 189 shoqata nacionale të Kryqit dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, federatën botërore, IKRK-në si dhe 196 shtetet nënshkruese të Konventës së Gjenevës. Ajo përbën organin më të lartë të lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Vendimet që merren në konferencë në forë të rezolutave kanë ndikim të madh në debatet ndërkombëtare mbi humanitetin dhe mund të nxisin zhvillimin e ri të të Drejtës Ndërkombëtare.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI