Kosova

Prokuroria e Prizrenit ngre 27 aktakuza për uzurpim pronash

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuza kundër 27 personave për rastet e uzurpimit të pronës së hekurudhës në komunën e Prizrenit. Prokuroria njofton se pas pranimit të 51 kallëzimeve penale nga kompania për menaxhim të infrastrukturës hekurudhore “INFRAKOS SH.A”, ka trajtuar dhe ka hetuar të gjitha këto kallëzime penale dhe, pas koordinimit të veprimeve të nevojshme hetimore, ka ngritur 27 aktakuza për veprat penale: “Uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme” dhe “Asgjësim apo dëmtimi i pasurisë”.

Nga të gjitha lëndët e pranuara, në 6 prej tyre janë hedhur kallëzimet penale, ndërsa 18 lëndë janë ende në punë, për të cilat Prokuroria në Prizren është duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore.