Tematike

Skeptikët e koronës formohen nga informatat e gabuara

Në ditët e sotme njerëzve më shumë u ndodhë të ballafaqohen me tepricë se sa me mungesë informacionesh. Dhe, për fat të keq edhe me informacione të gabuara për shkak të mediave sociale dhe internetit

Qendrat e vaksinimit për kovid vazhdojnë t’ë kenë mungesë të vizitorëve shqiptarë. Këshilltari në Qendrën e Vaksinimit në Winterthur, Jacques Gubler, përmes kësaj interviste dëshiron të sqarojë më mirë komunitetin tonë dhe bën lutje për më shumë vaksinime. Pandemia e koronavirusit mund të mbahet nën kontroll dhe të kalojë më shpejt përmes vaksinimit.

albinfo.ch: Ju jeni kreu i Qendrës së Vaksinimit Winterthur, apo jo?

Jacques Gubler: Jo, Thomas Kraft është shefi i qendrës së vaksinimit. Unë jam këshilltar mjekësor në menaxhimin e projektit dhe isha përgjegjës për çështjet mjekësore gjatë ngritjes  dhe vazhdoj të jem tani në organizimin operacional të qendrës së vaksinimit. Si ish-kryemjek për sëmundjet infektive dhe higjienën e spitalit në Spitalin Kantonal të Winterthur, unë isha në gjendje të shfrytëzoja përvojën time shumë vjeçare profesionale dhe mbi të gjitha kontaktet e mia në regjion. Kjo e fundit ka bërë të mundur që prania mjekësore në qendrën e vaksinimit të përballohet nga mjekë në pension dhe ata që punojnë gjatë pushimeve të tyre për këtë qëllim. Këta të gjithë mbështeten nga farmacistët nga qyteti.

albinfo.ch: Çfarë lloji të vaksinës injektoni ?

Jacques Gubler: Ne japim dy vaksinat e ARN-së Vaccine Moderna dhe Comirnaty nga Pfizer-Biontech, të cilat janë aprovuar në Zvicër.

albinfo.ch: Si mendoni, nga buron skepticizmi ndaj vaksinimit kundër Covid-it?

Jacques Gubler: Që kur ekzistojnë vaksinimet, një pjesë e popullsisë gjithmonë ka pasur qëndrime skeptike ndaj saj. Ka shumë arsye të ndryshme për këtë – njëra prej tyre është e dhëna që vaksinimi kërkon një vendim aktiv për të cilin dikush pranon përgjegjësi, në kohën që një sëmundje infektive shihet dhe pranohet si fatale. Sa më i madh të jetë kërcënimi i perceptuar nga infeksioni, aq më e madhe është gatishmëria për tu vaksinuar. Kur qe bërë i mundur vaksinimi kundër poliomelitit në fund të viteve 1950, shumica e prindërve në Zvicër patën vaksinuar fëmijët e tyre sepse të gjithë e kishin provuar tashmë sëmundjen dhe pasojat e saj.

albinfo.ch: Përse mungon konkretisht prania e popullatës shqiptare në qendrën tuaj të vaksinimit?

Jacques Gubler: Kolegët në spitalin kantonal kanë vënë re se kishte një numër mbi mesataren e pacientëve të sëmurë rëndë COVID19 në spital nga ata që kanë sfond migrimi, veçanërisht nga Evropa Juglindore. Pa ditur arsyet përgjegjëse për këtë, ne ishim të motivuar ta bindnim këtë grup të popullatës posaçërisht për vaksinimin. Sidoqoftë, ne nuk mbajmë statistika për përkatësinë dhe origjinën e atyre që duan të vaksinohen.

albinfo.ch: Çfarë informacionesh u nevojiten njerëzve që të kenë qëndrim më pozitiv në lidhje me vaksinimin?

Jacques Gubler: Në ditët e sotme njerëzve më shumë u ndodhë të ballafaqohen me tepricë se sa me mungesë informacionesh. Dhe, për fat të keq edhe me informacione të gabuara për shkak të mediave sociale dhe internetit. Gjëja më e rëndësishme është të kesh besim në besueshmërinë e burimit të informacionit. Krijuesit e opinionit luajnë një rol qendror këtu, gjithashtu dhe veçanërisht në grupet e popullsisë me sfond të veçantë kulturor.

Jacques Gubler: Shumë njerëz besojnë se vaksina ndryshon ADN-në dhe sulmon qelizat bazike, sa është e besueshme kjo?

Jacques Gubler: Të gjitha qelizat prodhojnë molekula të proteinave sipas një projekti, i cili lexohet nga ADN-ja në bërthamën e qelizës dhe sillet në “fabrikën e proteinave” të vetë qelizës jashtë të njëjtës, me anë të ARNi. Me vaksinat e ARN-së, një plan i tillë për një proteinë specifike të virusit injektohet direkt në qelizat e muskujve. Qelizat e përdorin këtë “projekt” për të prodhuar proteina, gjë që çon në formimin e antitrupave kundër saj dhe kështu në mbrojtjen kundër virusit. Kjo ndodh në qelizën jashtë bërthamës së qelizës, në të cilën materiali gjenetik qëndron në formën e ADN. Ndikimi në të njëjtën gjë nuk është i mundur sepse mARN prishet brenda qelizës brenda një kohe të shkurtër dhe nuk shkon përsëri në bërthamën e qelizës.

albinfo.ch: Nga vijnë të gjitha teoritë e konspiracionit?

Jacques Gubler: Teoritë e konspiracionit kanë ekzistuar në të gjitha kohërat në historinë njerëzore. Shpesh ato ishin dhe përdoren për të krijuar një gjendje shpirtërore kundër grupeve të individëve ose institucioneve. Teoritë e konspiracionit gjithashtu mund të zvogëlojnë besimin tek autoritetet, gjë që përdoret politikisht për të destabilizuar qeveritë.

albinfo.ch: A mund t’u jepni lexuesve tanë burime të besueshme informacioni nga të cilët ata mund të marrin informacion më të mirë?

Jacques Gubler: Autoritetet kantonale dhe federale kanë siguruar informacione të veçanta për infeksionin me koronavirus dhe vaksinimin kundër COVID19, veç tjerash edhe në gjuhën shqipe:
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-die-migrationsbevoelkerung.html#-1222746997
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-völker-sprach/informen-in-sprach- der-Migrationsbeopelkerung.html # 23522659

albinfo.ch: A mendoni se popullata shqiptare ka më shumë gjasa të vihet në kontakt me dezinformimin sesa të tjerët?

Jacques Gubler: Është e vështirë për folësit e huaj të informohen nga mediat zvicerane. Kjo është arsyeja pse rritet pesha e informacionit nga burime të dyshimta, besueshmëria e të cilave nuk mund të verifikohet. Dhe informacionet që përmbajnë përmbajtje të ndryshme nga ato të organeve zyrtare ka më shumë shanse të shpërndahen përmes mediave sociale  – me pasoja fatale.

 

Gesundheits- und Impfzentrum WIN AG
c/o Medbase AG
Schützen­strasse 3
8400 Winterthur

Telefon:+41 52 208 91 31

E-Mail: [email protected]­winterthur.ch