Integrimi

Votimi përmes postës për pjestarët e diasporës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës është duke bërë përgatitjet për organizmin e Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës që do të mbahen më 8 qershor 2014

Nëse jeni nga Republika e Kosovës, por jetoni jashtë Kosovës. Ju mund të aplikoni për t’u regjistruar për të votuar me postë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2014.

Formularin për regjistrim për Votim Përmes Postës mund ta merrni nga burimet e mëposhtme:

www.kqz-ks.org (Formulari IFormulari II)

  • Linja ndihmëse në Njësinë e Operacionit të Votimit përmes Postës:

+ 381 (038) 213 100, dhe +381 (038) 213 200

  • Ambasadat dhe Konsullatat e Republikës së Kosovës (Për adresat e tyre, ju lutem kliko këtu),
  • Duke e marrë formularin personalisht në një nga pikat shpërndarëse jashtë Kosovës. Për të shikuar listën e pikave shpërndarëse dhe adresat e tyre, ju lutem klikoni këtu

Për të plotësuar kushtet që të votoni nga jashtë Kosovës ju duhet që:

  • Të keni moshën 18 vjeçare në ditën e votimit më 8 Qershor 2014,
  • Të jeni të regjistruar në Regjistrin Civil të Republikës së Kosovës dhe të posedoni dokumente të identifikimit (ID) të Republikës së Kosovës ose të UNMIK-ut,
  • Apo vërtetimi që vërteton se jeni person legjitim për t’u regjistruar në Regjistrin Civil të Republikës së Kosovës.

Nëse ju posedoni dokument të identifikimit të Republikës së Kosovës ose të UNMIK-ut me afat të skaduar, ju lutemi që së bashku me këtë, dërgojeni edhe një kopje të një dokumenti të identifikimit me afat të shtetit ku jetoni.

Formularin e plotësuar së bashku me dokumentet e bashkëngjitura, duhet të pranohen apo arrijnë në KQZ deri më 19 Maj 2014.

Formularin e plotësuar mund ta dërgoni:

·  Përmes postës në adresë të KQZ-s ( Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Votimi Përmes Postës, K.P. 6 Kutia 351, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës).

·  Përmes emailit zyrtar ([email protected], dhe [email protected])

·  Përmes fax-it në numrin: +381 (038) 213 200.