Kulturë

Gëzim Ajgeraj

Poet/Publicist

 Biografi e shkurt

  • Emri MbiemriGëzim Ajgeraj
  • Prejardhja:Vërrinin-Prizren
  • Vendi ku vepron:Winterthur-Zvicër
  • Profesioni:Poet/Publicist
  • Kontakti www.gezimi.jimdo.com