Politikë

Ramadan Nazifi

Politikan

Vendlindja: Radushe, Maqedoni

Qyteti ku jeton në Zvicër: Bernë

Profili

Ambasador i Republikës së Maqedonisë në Bernë, 2010.
I punësuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të R. së Maqedonisë, 2009 -1995.
Drejtor i Shkollës fillore “Bajram Shabani” në Kondove, 1995-1994   Profesor i gjuhës frënge në  Shkollën Fillore “Liria” në Shkup, 1995-1994.
I angazhuar  më tepër për aktivitete politike, kulturore dhe humanitare në qeverisjen lokale në Radushe dhe në Komunën e Kondovës.

Kontakti

Kirchenfeldstrasse 30
CH-3005 Bern
031 352 00 02
[email protected]

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriRamadan Nazifi
  • Prejardhja:Radushe-Maqedoni
  • Vendi ku vepron:Bernë-Zvicër
  • Profesioni:Politikan
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera