Kulturë

Rexhep Rifati

Gazetar

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriRexhep Rifati
  • Prejardhja:Prishtinë-Kosovë
  • Vendi ku vepron:Cyrih-Zvicër
  • Profesioni:Gazetar
  • Kontakti www.facebook.com/rexhep.rifati

  WHO’S WHO të tjera