Europol

Trafiku me refugjatë, biznesi që po rritet më së shpejti

Këto grupe të përbëra nga kriminelë prej Bullgarisë, Egjiptit, Hungarisë, Iraku...
Reklamë