Kolë Bibë Mirakaj, ministri shqiptar që shpëtoi 2000 hebrenj

Kishte një urdhër të ministrit të Brendshëm për të pajisur me...
Reklamë