Shtyhet vendimi për hapjen e negociateve për Shqipërinë dhe Maqedoninë

Roth shtoi se për arsye kohe Gjermania do ta marrë vendimin...
Reklamë