“Vali Ranch”, një vizion zviceran në bregoret kosovare

Ka filluar me një sallë të vogël restoranti, në vitin 2008...
Reklamë