20 mijë shqiptarë hyjnë në Itali me të drejtë leje qëndrimi

6% për motive punësimi e 23% për motive studimi ...
Reklamë