Ekonomi

Eurostat publikon të dhënat e emigracionit në BE për 2018

Në vitin 2018 rreth 500 mijë qytetarë që nuk janë anëtarë të BE-së u refuzuan të hyjnë në Bashkimin Evropian.
Sipas statistikave të publikuara nga Eurostat del se rreth 602 000 shtetas të BE-së u gjetën të paligjshëm në një nga Shtetet Anëtare të BE-së, ndërsa i qytetarëve jo të BE-së ndaj të cilëve u dha urdhër për të lënë një Shtet Anëtar të BE ka arritur 478 000 persona.
Rreth 198 000 qytetarë të tjerë jashtë BE-së, pas një urdhri për t’u larguar, u kthyen në një vend tjetër (duke përfshirë vendet e tjera anëtare të BE), nga të cilat 158 000 u kthyen jashtë BE-së, përcjell albinfo.ch.
Në vitin 2018, rreth 471 200 qytetarë jo-shtetas u refuzuan të hyjnë në BE në një nga kufijtë e saj të jashtëm, me 7% krahasuar me 439 500 në vitin paraprak.
Pothuajse gjysma e refuzimeve të hyrjes janë regjistruar në Spanjë (230 500), pasuar nga Franca (70 400) dhe Polonia (53 700); së bashku këto tre Shtete Anëtare të BE-së përbënin tre nga katër (75%) të të gjithë qytetarëve jo të BE-së që refuzuan të hyjnë në BE në 2018.
Gjermania theksohet aty raportoi numrin më të madh të shtetasve që nuk janë anëtarë të BE të cilët janë gjetur ilegalisht në vitin 2018 (134 100), pasuar nga Franca (105 900), Greqia (93 400) dhe Spanja (78 300). Këto katër shtete anëtare përbënin së bashku 68% të të gjithë atyre që u gjetën të paligjshëm në BE.
Në vitin 2018, 157 900 qytetarë jo të BE-së ndaj të cilëve u dha urdhër për t’u larguar nga territori i një shteti anëtar të BE-së u kthyen jashtë BE-së; një reduktim prej 17% krahasuar me një vit më parë (189 900). Gjermania raportoi numrin më të madh të shtetasve jashtë BE-së të kthyer jashtë BE-së (29 100), pasuar nga Polonia (25 700) dhe Mbretëria e Bashkuar (24 500).